RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende

RSV

Repræsentantskabet består af alle dyrlægestuderende, der har en post indenfor VMF. I menuen til højre ses alle posterne i RSV, og den nuværende repræsentant.


RSV-møder

En gang i hver studieblok afholdes RSV-møder. Møderne er den beslutningsdygtige forsamling af RSV imellem generalforsamlinger, og er åbne for alle VMF’s medlemmer. Information om møderne kan findes på deres respektive Facebook-begivenheder, hvor dagsordenen også vil blive offentliggjort 5 dage inden mødet. Som VMF-medlem har man mulighed for at få et punkt på dagsordenen ved at kontakte Sekretæren.

Til alle RSV-møder serveres der aftensmad, sodavand, og snacks til alle tilmeldte.

Referater fra tidligere RSV-møder kan findes i menuen til højre

Find næste RSV her

Generalforsamling

VMF Generalforsamling afholdes årligt i oktober. Generalforsamlingen er den øverste beslutningsdygtige forsamling af VMF, og her kan der foretages ændringer i vedtægterne, og alle 1-årige poster er på valg. De gældende vedtægter kan ses under Information > Vedtægter. Alle aktive medlemmer af VMF er velkomne og stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Regnskaber og budgetter

Her ses regnskaber og budgetter fra de tidligere år som præsenteret på generalforsamlingen.

RSV

Poster i RSV

Herunder er en liste samt information omkring alle de poster, der er en fast del af RSV og som har obligatorisk fremmøde

 • Forperson: Katrine Bülow Randløv Andersen
 • Næstforperson: Sofia Thimsen
 • DDD-ansvarlig: Martine Daucke von Barner
 • SUND-rep.: Karoline Skovrider Koch
 • SVH-næstformand: Victor Thomsen
 • Senioirkasserer: Ida Eskol Svenningsen
 • Juniorkasserer: Regitze Bjørndal Møller
 • Udvalgskoordinator: Amalie Illum Brams
 • KaMa-ansvarlig: Camilla Brøndal Møller
 • SoMe-ansvarlig: Laura Emilie Lillelund Eriksen
 • Victor Thomsen ’20
 • Karoline Skovrider Koch ’20
 • Caroline Pedersen ’18
 • Rikke H. Larsen
 • Nanna Køel Nielsen (1. sup)
 • Katrine Bülow Randløv Andersen (2. sup)
 • Amalie Illum Brams (3. sup)
 • Martine Daucke von Barner (4. sup)
 • Martine Daucke von Barner (repræsentant)
 • Karoline Skovrider Koch (1. sup)
 • Katrine Bülow Randløv Andersen (2. sup)
 • Michelle Tangelbjerg Hunderup (3. sup)
 • Sara Fulglsang Olsen
 • Amalie Illum Brams
 • Jonathan Mackie
 • Simon Galsgaard
 • Jasmin Kiesbuy
 • Michelle Tangelsbjerg Hunderup
 • Victor Thomsen
 • Laura Brink
 • Nanna Køel Nielsen
 • Sara Fuglsang Olsen
 • Rikke Bisgaard Nielsen
 • ’23: Aske Grostøl
 • ’22: Rikke Houmann Larsen, Jonathan Mackie (ansvarlig)
 • ’21: Christina Andersen, Martine Körner Rasmussen
 • ’20: Laura Brink
 • Camilla Møller ‘21
 • Bolette Demant Rasmussen
 • Ditte Mai Myrup Albinus
 • Laura Emilie Lillelund
 • Regitze Nielsen
 • Nikolaj Svendsen
 • Kristoffer Larsen
 • Emma Marie Neale
 • Ingen valgte til denne periode.
 • Lea Lykke Thomsen (skz401@alumni.ku.dk)
 • Smilla Sievert Lindeskog
 • Carlo van Sas
 • Port Arthur
  • Caroline Pedersen,
  • Silijae Petersen (øko)
  • Mads Larsen
  • Jonathan Mackie
 • Team Sverige
  • Emil Andersen
  • Mathilde Knudsen
  • Laura Sønderby
  • Rikke Bisgaard Nielsen (øko)
 • Camp VET
  • Marie Bruhn Henriksen
  • Simon Galsgaard
  • Mads hede Nielsen
  • Johanne Essy Petersen (øko)
 • OverKO: Caroline Pedersen
 • Frederik Peter Brøndum Laustsen
 • Kristoffer Larsen
 • Nicoline Dornonville de la Cour
 • Laura Emilie Lillelund (ansvarlig)
 • Jessica Hogrefe

Referater

Her ses referater fra tidligere RSV-møder og generalforsamlinger.

Klik på en af knapperne for at downloade relevante dokumenter

RSV-møde d. 8. februar 2024 (REFERAT)