Revisorer


Som revisorer står vi for at revidere de årlige regnskaber fra de forskellige udvalg, der ligger under VMF. De fleste underudvalgs regnskabsår slutter den 31/9, hvilket betyder at det meste arbejde ligger herefter. Regnskaberne revideres inden den årlige generalforsamling, hvor underudvalgene fremlægger deres regnskaber, som derfor skal være revideret og underskrevet inden da.

Revisorposten besættes af to personer, som vælges til den årlige generalforsamling. Posten er for alle – både med og uden revisor/regnskabserfaring.