Er du nyuddannet dyrlæge?

Nyuddannet? Læs her!

Siden her er ment som en guide til at lette overgangen fra dyrlægestuderende til dyrlæge.

Find en masse nyttig info til nyuddannede på DDD’s hjemmeside

DDD og VMF afholder årligt et Snart-Kandidat arrangement, hvor du kan blive klogere på de praktiske ting omkring at blive færdig. Deltag i arrangementet – det vil lette din overgang fra studerende til dyrlæge. Arrangementet afholdes normalt i december, og begivenheden oprettes på facebook.

Guiden


DDD medlemskab
Har du været medlem af VMF hele din studietid, er dit første ½ år som medlem af Den Danske Dyrlægeforening gratis (pr. 01/06/2024). Du skal skrive en mail til DDD (ddd@ddd.dk) med tidspunktet du er blevet færdig/bliver færdig.

Du vil efterfølgende få et velkomstbrev fra DDD, hvor de også oplyser, hvornår din første betaling er. Derudover har du mulighed for at melde dig ind i de forskellige faggrupper. Du skal være opmærksom på at du det første år kan være medlem af alle faggrupper, herefter har du mulighed for at vælge en eller flere faggrupper efter ønske, og prisen afhænger af dette. Se mere om DDD’s medlemskab under ”DDD – En fagforening”.

Autorisation
Autorisation skal du selv ansøge om på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Dette er en quickguide til autorisationsansøgning: Quickguide til færdiguddannede

For at kunne søge om din autorisation, skal alle karakterer for alle 150 ECTS point (hele uddannelsen) være registreret i selvbetjeningen på KUnet.
Du kan se på dit studieblad, når pointene er registreret og se at du har det fulde antal point for at blive dyrlæge og dermed kunne ansøge om autorisation.
Du får automatisk en “pakke” fra KU-SUND med alle nødvendige papirer inkl. en formular, der bekræfter dato for sidste censur og som bekræfter, at du er dimitteret.
Hvis det haster at få din autorisation, kan du udskrive et midlertidigt bevis via Selvbetjeningen:  Udskrifter => Udskrift, beståede resultater (alle uddannelser) – på dansk (blanket RA06OU)
Dette dokument skal underskrives og stemples i studieservicecenter på Panum. Disse kan evt kontaktes pr tlf: 35327900
Vær opmærksom på, at der normalt går 10 arbejdsdage (men op til 4 uger) med at behandle din ansøgning om autorisation i Fødevarestyrelsen.

DDD – En fagforening
Som medlem af VMF er du automatisk tilknyttet Den Danske Dyrlægeforening – og får således Dansk Veterinærtidsskrift og adgang til den lukkede del af DDD’s hjemmeside.
Som medlem af DDD kan du få råd og vejledning om arbejdsmarkedet, arbejdssteder, jobsøgning, jobsamtale, kontraktgennemgang inden ansættelse, lønforhandlinger og meget mere.

Kontrakt tjekliste
Når du er færdiguddannet og skal til at have dit første job, er der en masse ting du skal overveje med hensyn til kontrakt, løn mm. Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO – undersektion i DDD) kan hjælpe dig med mange af de ting. Læs mere på DDD’s hjemmeside her:
Kontrakt tjekliste.

Vær opmærksom på du skal bruge dit medlemsnummer hos DDD for at se listen.

A-kasse
Du skal imidlertid være opmærksom på, at du skal melde dig ind i en arbejdsløshedskasse senest 14 dage efter, at du er blevet kandidat (har bestået den sidste eksamen) for at opnå retten til understøttelse. Ellers kan du kun optages på de almindelige betingelser for indmeldelse i arbejdsløshedskasser. Hvis du melder dig ind 1 år før du bliver færdig undgår du karantæneperioden på 1 måned og får derfor dagpenge fra den dag du bliver færdig.

DDD anbefaler Akademikernes A-kasse, fordi DDD har indflydelse på, hvordan AKA drives via DDD’s repræsentanter i deres bestyrelse og repræsentantskabet. Endvidere har DDD sekretariatsmæssigt et godt samarbejde med AKA og kan mange gange via sekretariatet hjælpe dig, hvis der er problemer.

https://aka.dk/ – Link til Akademikernes A-kasse.

Der er dog frit A-kasse valg, så det er op til den enkelte at vælge.

Tryg Forsikringer
Du skal ringe til Tryg erhverv 70 33 25 25, og ændre dit medlemskab fra studerende til færdiguddannet. Oplys at du er medlem af VMF og skifter til udelukkende at være medlem af DDD, så du kommer under DDD’s medlemspriser.

Kontakt DDD for at høre mere om forsikringsaftalerne som færdiguddannet.

Faggrupper i DDD
Når du får dit første job, er det vigtigt, at du meddeler Den Danske Dyrlægeforenings sekretariatet, hvem din nye arbejdsgiver er. Betyder dit job, at du flytter, er det også vigtigt, at du udover din nye adresse meddeler, hvilken af Den Danske Dyrlægeforenings regionalforeninger, du ønsker at være medlem af.

Husk også at tage stilling til, hvilke(n) faggruppe(r), du ønsker at være medlem af.
Som nyuddannet vil du ofte få job som lønmodtager, og således bliver du medlem af Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO). Er du blandt de få nyuddannede, der straks bliver selvstændig, indmeldes du i Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (DA).