Anbefalinger til lønninger for dyrlægestuderende

Hvad skal du have i løn?

Forhåbentlig står du bedre til jobsamtalen eller lønforhandlingerne efter denne gennemgang af anbefalede satser for dyrlægestuderende i klinisk praksis

I samarbejde med Ansatte Dyrlægers Organisation, der er fagforeningen for dyrlæger, har VMF fået lavet en løn anbefaling til studerende i klinisk praksis, da det arbejdet ikke er omfattet af en overenskomst.

Selvom vi ville ønske, at anbefalingen var lov, så kan vi desværre ikke garantere, at i kan få den anbefalede løn, men jo flere vi står sammen om at kræve den løn, desto mere får vi løftet grundlønnen for veterinærstuderende.

Vi anbefaler at i downloader/printer lønanbefalingen og viser den til jeres kommende eller nuværende arbejdsgiver ifbm. Ansættelse eller lønforhandling. Download den nedenfor.

Den nuværende lønanbefaling omfatter kun veterinærstuderende i klinisk praksis, da der her var størst efterspørgsel.

Download VMFs lønanbefalinger

Lønninger


Grundløn

Lønanbefalingerne for alle veterinærstuderende afhænger af, om den studerende har afsluttet sin bacheloruddannelse.

Lønningen er ud fra den betragtning, at den ansatte udfører studierelevant arbejde for veterinærstuderende.

Grundlønnen pr 01/09/2023 bør være:
150,- pr time inkl. pension for en bachelor-studerende
175,- pr time inkl. pension for en B.Sc. med.vet (efter bestået bachelor)

Tillæg

Arbejdstid udenfor dagtimer

Arbejdstidstillæg er inklusive pension.

Arbejdstid, der efter aftale, er placeret uden for dagtimerne anbefales at udløse følgende ulempetillæg til den aktuelle timeløn:

  • Arbejde på hverdage 17:30-22:00 (+45kr pr. time)
  • Arbejde på hverdage 22:00-6:30 (+150kr pr. time)
  • Arbejde på lørdage 6:30-20:00 (+52,5kr pr. time)
  • Arbejde på lørdage 20:00-24:00 (+175kr pr. time)
  • Arbejde på søndage 00:00-24:00 (+150kr pr. time)
  • Arbejde på helligdage 00:00-24:00 (+175kr pr. time)

Indkaldelse med kort varsel eller særlig ulempe

Ved indkaldelse af den ansatte (studerende) til en ny vagt, bør det udløse følgende tillæg:

Akuttillæg ved indkaldelse (indenfor 2 dage af vagt) løntillæg på 250,-
Specielt ulempetillæg juleaften, nytårsaften og nytårsdag løntillæg på 250,-

Individuelle tillæg

Individuelt tillæg forhandles individuelt til en årlig samtale mellem nærmeste leder og den ansatte. Det individuelle tillæg kan gøre sig gældende, hvis den ansatte har specifikke faglige kompetencer indenfor f.eks. specifikke dyreracer eller bestemt udstyr eller tilsvarende.

Løn under sygdom

Det er VMFs anbefaling, at den ansatte (studerende), bliver aflønnet for sine timer i tilfælde af pludseligt opstået sygdom.