VeterinærMedicinsk Forening events

VMF-event


VMF Event er en organisation, som står for at lave spændende, sjove og faglige arrangementer for alle medlemmer af VMF.

Vi står årligt for at lave en række faste events, heriblandt prøvespot for førsteårsstuderende, rundvisning på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup, og sutur-aften for tredjeårsstuderende. Resten af programmet er hvad vi selv går rundt med af ideer, hvad andre studerende kommer med af efterspørgsler, og hvad udefrakommende talere gerne vil dele om sig af deres viden.

VMF Event er et åbent udvalg; du kan komme og gå som det passer ind med dit studie, så længe du deltager i to møder pr. studieår. Så vil du gerne se hvad VMF Event udvalget handler om, sidder du med en ide til et event, eller vil du gerne få en fornemmelse af hvordan man griber et arrangement an og hvad det indebærer, så tøv ikke med at tage fat i os og kom med til næste møde – alle er velkomne!

Alle vores arrangementer lægges op på vores Facebookside og på vores Instagram, så følg med og hold øje med det næste event.

Måske der gemmer sig en ”eventer” i maven på dig?
Fang os på mail, eller når du ser os på A-vej!
Mail: studvmfevent@gmail.com

Find os her:

FAQ

– Er I det samme som VMF?
Vi er VMF Event – et underudvalg til VMF. Vi har et tæt samarbejde med VMF, men udvalgene bestyres ikke af de samme mennesker. Derfor, har du spørgsmål til Events, tilmelding og framelding osv., skal de rettes til os. Har du spørgsmål til VMF-klistermærker, skal du rette dem til VMFs sekretariat.

– Hvorfor skal jeg have opdateret VMF-klistermærke?
Vi er et underudvalg af VMF, og vores arrangementer er derfor begrænset til VMF medlemmer. Et opdateret VMF-klistermærke for det gældende studieår er et krav for at deltage i vores arrangementer, da vi derved kan sikre os, at du er medlem af VMF.

– Hvor kan jeg få et opdateret VMF-klistermærke?
Klistermærker kan hentes på VMFs kontor, tirsdage fra 12.15-12.45, eller ved ekstraordinære udleveringer, der offentliggøres på VMFs Facebookside. Har du spørgsmål til VMF-klistermærker, skal du rette dem til VMFs sekretariat.

– Hvordan tilmelder jeg mig et event?
Du tilmelder dig via vores ”NemTilmeld”-link på vores Facebook begivenhed. Din tilmelding er ikke gældende, hvis du kun trykker ”deltager” på Facebook begivenheden. Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, kan du skrive til os enten via vores mail eller vores Facebookside; måske er nogen sprunget fra, eller der er stadig plads. Vi kan ikke garantere et svar, før eventets start, da vi alle har studier at passe.

– Hvordan framelder jeg mig et event?
Du framelder dig via ”NemTilmeld”-linket i den mail, hvor du fik din billet. Er frameldingsfristen overskredet, skal du skrive til os enten via vores mail eller vores Facebookside.

– Hvad sker der, hvis jeg udebliver fra et event uden at framelde mig?
Hvis du udebliver fra et event, får du en “streg”. Anmærkningen vil være gældende i 6 måneder fra datoen for arrangementet. Hvis du får endnu en anmærkning indenfor de næste 6 måneder, og dermed har i alt 2 anmærkninger, vil der udløses en karantæneperiode på 6 måneder for alle arrangementer fra VMF Event; også fremtidige events, du allerede var tilmeldt, før karantænen indtraf.
Efter 6 måneder vil anmærkningen frafalde. Du har selv ansvar for at vide, hvornår en eventuel anmærkning frafalder.

Vi opfordrer dig derfor til at være opmærksom på reglerne for til- og framelding for vores arrangementer for at undgå denne karantæne. Disse regler og frister kan findes på individuelle begivenheder.