Bestyrelsen i VMF
Forperson Katrine Bülow ’21 formand@studmedvet.dk
Næstforperson Sofia Thimsen ’22 naestformand@studmedvet.dk
Infoansvarlig – SoMe Laura Emilie Lillelund Eriksen ’20 infoansvarlig@studmedvet.dk
Infoansvarlig – KaMa Camilla Møller ’21 infoansvarlig@studmedvet.dk
Seniorkasserer Ida Eskol Svenningsen ’19 kasserer@studmedvet.dk
Juniorkasserer Regitze Bjørndal Møller ’23 kasserer@studmedvet.dk
SUND-repræsentant Karoline S. Koch ’20 sund-rep@studmedvet.dk
Udvalgskoordinator Amalie Illum Brams ’21 udvalgsko@studmedvet.dk
SVH-næstformand Victor Thomsen ’20 fvj386@alumni.ku.dk
Sekretær Jamilla Bach Jepsen ’21 sekretaer@studmedvet.dk
DDD-Ansvarlig Martine Daucke von Barner ’19 ddd-kontakt@studmedvet.dk

Sekretariatet 2023

VMFs sekretariat (bestyrelse), består af 11 poster, som vælges på generalforsamlingen hvert efterår. Sekretariatet fra november 2023 til november 2024 består af:

Sekretariatet 2023/2024

Poster


Forperson
Katrine Bülow Randløv Andersen (Årg. ‘21)

Som Forperson for VMF står jeg primært for at være foreningens repræsentant udadtil. Jeg sidder med som studenterrepræsentant til faglige møder foruden at stå for det ugentlige morgenmøde i Sekretariatet, RSV mm. Det er en utrolig sjov og uforudsigende post som byder på rig mulighed for engagement i det omfang man måtte lyste.

Næstforperson
Sofia Thimsen (Årg. ‘22)

Som Næstforperson i VMF har jeg ikke mange deciderede forpligtelser, men jeg hjælper til, hvor der er brug for det i foreningen.

Derudover er det mig, der træder til, hvis Forpersonen af en eller anden årsag ikke har mulighed for at være til stede til et møde eller lign.

SoMe-ansvarlig
Laura Emilie Lillelund Eriksen (Årg. ‘20)

“Social media”- ansvarlig er, som titlen hentyder, ansvarlig for diverse medier, som VMF råder over. Primært handler det om at gøre de studerende opmærksom på, hvad der rør sig på studiet af faglige og sociale arrangementer. Samt står man for VMFs Instagram ‘UgensDyrlægestuderende’, hvor de studerende fra veterinærmedicin kan lave takeovers og give et indblik i deres hverdag som studerende.

KaMa-ansvarlig
Camilla Brøndahl Møller (Årg. ‘21)

“Kanyle og mail”-ansvarlig. Den største del består i at sørge for at få lavet, samlet og udgivet vores alle sammens Kanyle 6 gange årligt. Der skal bl.a. planlægges møder og skrives både sjove og seriøse artikler i samarbejde med redaktionen. Mail delen er blot at få alle studerende fra VMF koblet op på relevante mails i underforeninger (fx fra generalforsamling).

Seniorkasserer
Ida Eskol Svenningsen (Årg. ‘19)

Kasserer-posten er den eneste 2-årige post, hvor man det andet år er Seniorkasserer. Som kasserer har man ansvaret for foreningens økonomi (regnskabsstyring), dertil kontortider og de mere formelle ting (indberetning til SKAT, ansøgning til fakultet om rammebevilling m.v.).

 

Junior kasserer
Regitze Bjørndal Møller (Årg. ‘23)

Kasserer-posten er en 2-årig post, hvor man det første år er Junior kasserer og løbende oplæres i kassererens opgaver med økonomien. Derudover har man ansvar for VMF’s kontortider (tirsdage 12.15-12.45), som man deler med Senior kassereren (og nogle gange de andre medlemmer af Sekretariatet)

 

SUND-repræsentant
Karoline Skovrider Koch (Årg. ‘20)

Sund-repræsentanten står primært for at repræsentere veterinær medicin til SUND-råds møder, som finder sted cirka en gang per blok. Så man hører en del om, hvad der sker på resten af SUND-fakultetet. Derudover hjælper man til med diverse opgaver i sekretariatet

 

Udvalgskoordinator
Amalie Illum Brams (Årg. ‘21)

Som udvalgskoordinator er jeg primært kontaktledet mellem VMF-underudvalg og VMF-sekretariatet. Det er en meget alsidig post, hvor jeg blandt andet også hjælper med at planlægge VMF-studiecafé. Det er næsten kun ens fantasi, der sætter grænser for, hvilke ansvarsopgaver man ønsker.

SVH-Næstformand
Victor Thomsen (Årg. ‘20)

SVH står for Studienævnet for Veterinærmedicin & Husdyrvidenskab, som har det faglige ansvar for uddannelsen. Studienævnsnæstformanden er altid studerende, og sidder i formandskabet. Det er studienævnet som behandler dispensations- og meritansøgninger, forestår kvote 2-optag, laver eksamensplaner og studieordning m.v.

 

Sekretær
Jamilla Bach Jepsen (Årg. ‘21)

Sekretæren står for en del af det praktiske arbejde i VMF – heriblandt afvikling af RSV-møder og generalforsamling. Dagsordener m.v. skal skrives, og alle deadlines skal overholdes. Derudover består det daglige arbejde i at skrive referater af VMF’s møder og opdatere hjemmesiden.

 

DDD-kontaktperson
Martine Daucke von Barner (Årg. ‘19)

DDD-kontaktpersonen er kontaktleddet mellem DDD og VMF. Man deltager bl.a. i DDD’s hovedbestyrelsesmøder og sørger for, at samarbejdet kører som smurt.

Gruppebilleder