Medlemsskab og kontortid

Medlemsskab og kontortid

På denne side finder du information om bl.a. kontortid, adresseændringer, orlov fra studie og tilbagebetaling af udlæg.


Kontortid

Kassererne afholder kontortid hver tirsdag på Dyrlægevej 9 fra 12.15 til 12.45 på nær i eksamens- og mellemuger, samt ferier.

Hvad kan du til kontortid?

 • Hente klistermærke til studiekort
 • Hente kittelkort (fra 7. semester)
 • Købe VMF-tasker og -Kitler
 • Hente / aflevere nøgle til kontoret
 • Afhente præmier (Kanylen o.a. konkurrencer)
 • Låne spejlreflekskamera
 • Hilse pænt på kasseren

Booking af kontoret:

For at booke kontoret på rådet skrives en mail til SCIENCE-rådets forperson Camilla Rød på mail: kontakt@sciencerådet.dk

Ændringer i bookingsystemet er undervejs – opdateringer kommer snart.

Udlæg for mad og andet

Til udvalgsmøder må der indkøbes mad for 70 kr. pr. person.

Hvis du lægger penge ud for mad eller andet til et møde for en underforening mm., kan du få dækket udgifterne af VMF. Det er vigtigt at du har gemt kvitteringen på det indkøbte. Det skal fremgå af kvitteringen hvilke varer, der er blevet købt. Dankort-kvitteringer refunderes ikke og du må ikke strege i kvitteringen.

Skriv dit navn, hvilket møde der blev afholdt, dato og bankoplysninger på forsiden af kvitteringen samt antal af personer tilstede ved mødet. Kvitteringen skal afleveres på VMF’s kontor i kasserernes dueslag i en kuvert med samme oplysninger påskrevet, som på kvitteringen eller der skal sendes en mail til; kasserer@studmedvet.dk med informationen og et tydeligt billede af kvitteringen. 

Medlemsskab

Er der tvivl om noget vedrørende dit medlemskab, som du ikke finder svar på her på siden, bedes du kontakte DDDs medlemsadministration hvilket gøres via telefon på 3871 0888 eller på email ddd@ddd.dk

Med et medlemskab i VeterinærMedicinsk Forening, og dermed også DDD, er du medlem af de danske veterinærstuderendes eneste forening. Hermed støtter du vores arbejde med at varetage alle vores medlemmers interesser – både fagligt og socialt. Foreningen deltager aktivt i opretholdelse og forbedring af vores studiemiljø i samarbejde med de andre faglige foreninger på Frederiksberg Campus. Vi har også et tæt samarbejde med vores fakultet, SUND, samt de andre studieretninger på fakultetet, og det er derfor VMF, som varetager de veterinærstuderendes interesser på fakultetet.

Medlemskabet giver dig mulighed for at:

 1. være aktivt deltagende i forskellige udvalg og have indflydelse på hverdagens gang på studiet.
 2. søge støtte til f.eks. kongres-ture og både faglige og sociale arrangementer
 3. trække omkostningerne fra i skat
 4. få rabatter på bl.a. Hill’s dyrefoder, outdoor udstyr hos Friluftsland og på kitler og kliniktøj hos Academic books
 5. få forsikringsfordele med en inkluderet ulykkesforsikring og fordelagtige priser hos købstædernes forsikring.

Bevis af medlemskab

Har du brug for at bevise dit medlemskab af VMF, fx i forbindelse med brug af ulykkesforsikring, så skriv en mail til os, og vi laver en bekræftelse på dit medlemskab, som vi returnerer til dig via mail.

Når du er færdiguddannet

Overføres du automatisk til DDD, hvor du får et års gratis medlemsskab, hvis du har været medlem af VMF hele din studietid. Hvis du har tvivl eller spørgsmål, må du gerne skrive til vores kontakt i DDD, når du er færdiguddannet. Skriv til ddd@ddd.dk

Se mere information på siden med information til nyuddannede.

Betaling og pris

Et medlemskab i VMF koster 150 kr/kvartal. Kontingentet opkræves pr 1/9, 1/12, 1/3 og 1/6, og der betales forud. Medlemmer bosat i udlandet kan modtage et girokort en gang om året og opkræves for hele året.
Du modtager opkrævningen med girokort. Du har mulighed for at tilmelde aftalen til betalingsservice (PBS), hvilket vi anbefaler.
Du skal bruge deb.grp.nr. 00001 og dit medlemsnummer, som du finder bag på Dansk Veterinærtidsskrift eller på dit girokort. Kan du ikke finde det eller har du spørgsmål, så skriv til ddd@ddd.dk.

Udmeldelse af foreningen

Hvis du ikke ønsker at være medlem af VMF mere, skal du give os skriftligt besked. Skriv til kasserene på kasserer@studmedvet.dk. Vi gør opmærksom på, at indbetalt kontingent ikke tilbagebetales jvf. vores vedtægter, samt at man ikke anses som udmeldt ved ophørt kontingentbetaling.

Ved flere ubetalte kontingenter, og manglende respons på rykkere, vil du blive udmeldt, men det manglende beløb skal stadig betales.

Orlov / forsinkelse af studie

Såfremt du ikke ønsker at betale kontingent under orlov, men stadig vil stå som fuldgyldigt medlem efter endt orlov, skal orlov meldes til DDD direkte på ddd@ddd.dk eller telefon 3871 0888. Eventuel nødvendig dokumentation vil blive efterspurgt af DDD. Du vil stadig have dit første års gratis medlemskab hos DDD, efter endt uddannelse, men ikke modtage VMF-klistermærke, Dansk Veterinærtidsskrift og Kanylen i perioden.

Adresseændring

Når du flytter, skal du ændre din adresse separat i DDD’s database, som overføres til VMF – det er ikke nok kun at ændre adressen i Folkeregisteret. Som medlem kan du oprette login til den lukkede del på DDD’s hjemmeside www.ddd.dk. Her kan du lave adresseændringer. Klik på ‘Mit DDD’ og dernæst på ‘medlemslogin’.Du skal bruge dit medlemsnummer, som står bag på Dansk Veterinærtidsskrift og på dit girokort og et password. Hvis du ikke kan finde dit medlemsnummer eller password, kan du kontakte DDD på ddd@ddd.dk eller telefon 3871 0888. Skifter du til en udenlandsk adresse, skal du skrive til os, da du ikke selv kan ændre det.