Forsikring

Forsikret gennem VMF

VMF har i samarbejde med flere parter sørget for alle medlemmer enten er dækket af en forsikring eller har mulighed for at tegne fordelagtige forsikringer. Du kan her finde information omkring den inkluderede gruppeulykkesforsikring, forsikring ifm. udlandspraktik og private forsikringer


Gruppeulykkesforsikring

VMF’s gruppeulykkesforsikring er en fælles forsikring der dækker alle betalende medlemmer uanset om det er studierelateret eller ej. Det betyder, at du automatisk er tilmeldt forsikringen, og at den ikke kan ændres. Ulykkesforsikringen dækker, hvis du kommer varigt til skade eller dør. Du kan altid tegne en privat ulykkesforsikring ved siden af din gruppeulykkesforsikring, hvis du gerne vil dækkes yderligere.

Her finder du den fulde police, prisliste og betingelser for gruppeulykkesforsikringen hos Tryg:

Police 682-100.003.543 (forsikringsnummer: KU1704)

Betingelser for forsikringen

Skadeanmeldelse via gruppeulykkesforsikringen

Hvis du er kommet til skade, skal dette meldes på telefon til  7875 7832
Oplys police nr: 682-100.003.543 eller forsikringsnummer: KU1704.

(Ved indlæggelse i udlandet: 4468 8200 – dog anbefales det at tegne sin egen rejseforsikring ved udlandsophold udenfor EU)

Du skal bruge en bekræftelse på dit medlemskab. Det får du ved at sende en mail til os. Husk at skrive, hvornår du er kommet til skade.

Private forsikringer

VMF har i samarbejde med DDD forhandlet tilbud på billige forsikringer hos Købstædernes forsikring, som du kan læse mere om på DDDs hjemmeside her: https://www.ddd.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele/koebstaedernes-forsikring/.

Du skal selv kontakte Købstædernes Forsikring for at tegne dine private forsikringer. Da det er en privat forsikring varierer både prisen og dækning fra person til person, og vi kan derfor ikke lægge en pris op. Nogle vil eksempelvis ønske både indbo, bil og rejseforsikring, hvor en bilforsikring ikke vil være relevant for andre.

Tag kontakt til Købstædernes forsikring her: https://www.kfforsikring.dk/aktuelt/partner/den-danske-dyrlaegeforening/

Ønsker du at gøre brug af dette tilbud kan du kontakte Købstedernes forsikring direkte på 3345 7472, på deres mail kundeservice@kfforsikring.dk eller den DDD-specifikke formular: https://www.kfforsikring.dk/aktuelt/partner/den-danske-dyrlaegeforening/ formularen. Husk at oplyse at du er medlem af DDD (og VMF)

Forsikring til praktik i udlandet

Dette er en forsikring der dækker personligt erstatningsansvar for personskade, tingskade samt formuetab forårsaget under praktik på under 6 måneder på universiteter el. lign. i udlandet.

Tidligere har disse praktiksteder været utilbøjelige til at tage imod danske praktikanter, da det var uklart, hvem der skulle betale eventuelle skader. Derfor har DDD, og dyrlægernes arbejdsgiverforening, fået lavet en speciel aftale. Alle ejere af en dansk dyrlægepraksis er med i en fælles praksisforsikring, og denne forsikring er blevet udvidet til at dække dyrlægestuderende i praktik i udlandet.

Dette er altså ikke en rejseforsikring.

For at bruge praktikforsikringen skal følgende krav være opfyldt:

  • Pia Lademann fra DDD skal være kontaktet på ddd@ddd.dk inden afrejse til praktik
  • Der skal være dokumentation for praktikopholdet

Forsikringen dækker ikke ansvar, der skyldes:

  • Krav der udspringer af skader/tab forårsaget på udlandsophold påbegyndt inden praktikantens tilmelding til nærværende forsikringsordning,
  • Arbejde, der udføres under virke for klinik mv., hvor ansvaret i henhold til gældende retspraksis påhviler klinikken mv. som arbejdsgiver. Praktikantens personlige ansvar er ikke omfattet af nærværende undtagelse.
  • Tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri.
  • At praktikanten har tilsidesat sine pligter forsætligt eller under selvforskyldt beruselse.

Tilmelding til praktik forsikring skal ske til Den Danske Dyrlægeforening forud for udlandsopholdets begyndelse.